Click for English.

OP-205 Brewster Açısı Deneyleri

Tek veya 5 farklı dalgaboylu laserle Brewster açısı tayini

Yapılabilecek deneyler :

  • Fotodiyot ölçümleri
  • Brewster açısı deneyleri,
  • Kırılma indisi ölçümü deneyleri

Standart Malzemeler
yaklaşık 100 mW tek kırmızı veya 5 (mor, mavi, yeşil, kırmızı, kızılötesi) diyot laser, 1 döner tabla, 1 fotodiyot, 1 mikroampermetre, 1 kendi imalatımız laser güç kaynağı, değiştirilebilir cam tutucu, 1 polarizör, 1 derecelendirilmiş ölçekli plaka, bağlantı kabloları.

Ek Malzemeler
Deney 608 nm kırmızı laserle yapılmaktadır. İstenirse 405, 445, 532, 660, 808 nm laser içeren versiyon da sağlanabilmektedir.

Açıklamalar
Elektromagnetik dalga bir ortamdan geçerken maddeyi oluşturan atom veya moleküller dalganın E alanı ile etkileşmeye girer ve bu durumda E alan soğrulur veya geçer Bu özellik polarize ışık elde etmede kullanılan bir tekniktir. E. H. Land (1938) polaroid (kutuplayıcı) diye tanımladığı, yönlenmiş moleküllerle seçici soğurma yaparak ışığı polarize eden maddeyi bulmuştur. Bu madde uzun zincirli hidrokarbonlardan ince tabakalar şeklinde oluşturmuştur. Molekül zincirine dik olan doğrultuya geçirme ekseni denir. İyi bir polarizörde (kutuplayıcıda) E’si geçirme eksenine paralel olan ışığın tümü geçer, E’si dik olan ışığın tümü soğurulur. Gelen ışık, geçirme ekseni düşey olan polarizörden geçirildiğinde ışık düşey olarak polarize olur. Elektrik alan hareket düzleminde is S polarizasyonu, fakat bu düzleme dik ise P polarizasyonu oluşur Buna gore P polarizasyonu için yaklaşık 57 derecede yansıma katsayısı sıfır olur.  Bu değer idealde sıfır olmasına rağmen gerçek hayatta belli bir minimum değere düşer.  Bunun nedeni ortamlardaki kayıplar ve polazitörlerin ideal olmaması veya her dalgaboyunda aynı derecede polarizasyon yapamamasıdır.Bu durumun oluştuğu açıya Brewster açısı denir. Bu açıda θ1+ θ1=90° olur veya gelme açısı Brewster açısına eşit olur: θ1= θbr=arctan(n2/n1).  Bu denklem kullanılarak n1 havanın kırılma indisi olmak üzere n2 kırılma indisi tayin edilebilir.  Işığın geçebildiği bir maddede kırılma indisi dalga boyuna bağlı olduğundan, Brewster açısı da ayrıca dalga boyuna bağlıdır.


Sonraki Ürün: Fabry Perot deneyleri
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom