Click for English.

EE-371 Transformator Deneyleri

Yüklü-Yüksüz Sekonder Gerilim ölçümleri, Güç ve Verim ölçümleri

Yapılabilecek deneyler :

  • Yüksüz sekonder gerilim ölçümleri
  • Sekonder geriliminin sarım sayısına, uygulanan gerilime bağlılığı deneyleri,
  • Sekonderde kısa devre akımı deneyleri

Standart Malzemeler
AC güç kaynağı (0-14V, 50Hz), 1 ampermetre, 1 voltmetre, 10W reosta, 2 adet 0-50-100-150-200-250 sarımlı bobin, 1 adet saf demir U nüve, 1 adet düz nüve, kablo ve tutucular

Açıklamalar
Alternatif gerilimi istenilen gerilim değerine değiştiren cihazlara transformatör denir. Bir transformatör, demir (ferromanyetik veya paramanyetik malzeme) çekirdek üzerinde bulunan çoklu sargıdan oluşur. Alternatif gerilim değiştiricisi olarak kullanılan en basit bir transformatörde ortak bir çekirdek üzerinde iki sargı bulunur.

Bu tür bir transformatör sisteminde akımlarla gerilimler arasındaki bağıntılar:

V2=(N2/N1) V1 ve I2=(N1/N2) I1
olarak verilir. Bu durumda sekonder tarafta sarım sayısı fazla ise voltaj artacak fakat akım da aynı oranda azalacaktır. Ancak bu son bağıntı ideal bir transformatör için geçerlidir. Pratikte bu tam olarak sağlanamadığından (transformatör performans sabiti: f<1  olmak üzere) gerilim oranları şöyle verilir:
V2=f(N2/N1) V1 ve I2=f(N1/N2) I1

şeklinde ifade edilir. Bunun nedenleri  manyetik akının bir kısmının demir çekirdek dışına kaçması, sargı dirençleri nedeniyle Joule ısısının oluşması, çekirdek içinde Fauccault akımlarının varlığı sayılabilir. İdeal transformatör primer sargısındaki gücü aynen sekonder sargısına aktarır. Ancak pratikte primer sargıdaki P1 gücünün bir kısmı, yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü harcanır ve sekonder sargıda P2 (P2<P1) elektriksel gücü elde edilir. Bunların oranı  (verim:<1 olmak üzere) P2/P1=verim olarak verilir. Bu verim değeri bir wattmetre ile belirlenebilir.

Sonraki Ürün: Yeni ürün deneyleri
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom