Click for English.

MF-501 Acisal Momentum ve Eylemsizlik Momenti Deney Seti

 

Deney Panosu

 

Deney Panosu

ÖNEMLİ: Üstüste diskler için ayrı ayrı açısal momentum ölçümleri. Ölçüm sürelerinin isteğe göre anahtarla seçimi: 1s veya 2s.

Yapılabilecek deneyler :

  • Açısal Momentumun Korunumu Deneyleri
  • Eylemsizlik Momenti Deneyleri
  • Açısal İnelastik Çarpışmalar
  • Yaylarla Açısal Salınım Deneyleri

Ürün Özellikleri:

Eğer bir kütle makaradan geçip aşağı düşerse, bağlı bulunduğu diski döndürür. Bu durumda disk değeri T = F.r = Ia olan bir tork hissedecektir. Burada F teğet kuvvet, r disk yarıçapı, I eylemsizlik momenti, a ise açısal hızdır. Diskin eylemsizlik momenti I = 1/2 mr2olarak verilir. Eğer ipe M kütlesi bağlıysa teğet kuvvet ipteki gerilme kuvveti olacak ve değeri Mg ile verilecektir. Bu denklemler kullanılarak açısal hız hesaplanır ve sensörle okunan değerle karşılaştırılır. Ayrıca alt disk dönerken üstteki disk bir pim yardımıyla alt disk üzerine oturtulur ve açısal hızlar yeniden okunur. Bu açısal inelastik çarpışmaya bir örnektir. Üst disk üzerindeki deliklere bazı geometrik cisimler bağlanarak bunların eylemsizlik momentleri de hesaplanabilir. Yeni nesil deney setlerimiz paslanmaz çelik gövde üzerinde imal edilmektedir.

 


Sonraki Ürün: Temel Ölçüm ve Hata...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom