Click for English.

EE-507 Akım Terazisi Deney Seti

 

Deney Panosu

 

 

Yapılabilecek deneyler :

  • Manyetik alanda akım geçiren iletkene etki eden kuvvetin ölçülmesi
  • İletken boyunun, akımın kuvvete etkisi
  • Bobinlerin oluşturduğu manyetik alanın sabit manyetik alanla etkileşimi
  • İletken tel ile manyetik alan arasındaki açı ile kuvvetin değişimi

Ürün Özellikleri:

Hareketli bir q yüküne etki eden kuvvet F=qVxB olarak verilir. Burada V hız, B ise manyetik alan vektörleridir. Bu kuvvet Lorentz kuvveti olarak bilinir ve büyüklüğü F = qVBSin(a) olarak verilir.  Burada a telden geçen akımın yönü ile manyetik alan arasındaki açıdır. Eğer hız belli bir dt zamanında telde yük taşıyıcısının aldığı yol, dx ve akım, I ise (V=dx/dt , I=dq/dt) bu durumda kuvvet F=I LxB olacaktır (Biot-Savart yasası). Burada L vektörü tel uzunluğu çarpı akım yönündeki birim vektördür. Eğer manyetik alan ile akım yönü arasında bir açı varsa (a), bu kuvvetin büyüklüğü F=ILBSin(a) olacaktır. Bu denklem kuvvetin telin uzunluğuna, akımın şiddetine, manyetik alanın büyüklüğüne ve alan ile akım yönü arasındaki açıya bağlıdır. Bu deney setinde amaç hassas terazi kullanarak tele etki eden kuvvete (bu durumda yerçekimine karşı) etki eden parametreleri saptamaktır.

 


Sonraki Ürün: Makaralar-Palangalar-Terazi...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom