Click for English.

EE - 601 Biot-Savart Yasası Deneyleri

 

Yerin Manyetik Alanını Hesaplama Deneyleri

Tarafımızdan üretilen ve heryerde kullanılabilen mikroişlemcili Gauss metre ve Hall probuyla hassas manyetik alan ölçümleri...

Yapılabilecek deneyler :

  • Üzerinden akım geçen çeşitli dairesel tellerin ortalarındaki manyetik akı yoğunluğunu hesaplamak
  • Üzerinden akım geçen bobinlerin ekseni boyunca manyetik akı yoğunluğunu hesaplamak

Standart Malzemeler
1 adet DC akım kaynağı , 1 adet 300 sarımlı bobin, 1 adet ray, 1 adet teslametre, 1 adet Hall probu, 1 adet prop tutucu, değişik çaplarda ve sarımlarda dairesel halka seti, bağlantı kabloları

Açıklamalar
Oersted tarafından 1819 yılında akım geçiren bir iletkenden dolayı pusulanın saptığı bulunduktan sonra Jean Baptiste Biot ve Felix Savart DC akım taşıyan iletkenlerin mıknatıslara etki yaptığını gösterdi.  Bu bilim adamları daha sonra bu tür DC akımlardan dolayı uzayda herhangi bir noktada oluşan manyetik alanın aşağıdaki gibi bulunacağını gösterdiler. Halka merkezindeki manyetik alanın değeri: B=m0 n I /2r, Bobin merkezindeki alan ise B= 1/2m0 I n /(r2+L24)1/2 olarak verilir. Burada m0 manyetik geçirgenlik, I akım, n sarım sayısı, r kesit alan yarıçapı ve L bobin sarım uzunluğudur. Bu denklemlere göre manyetik akı değeri akım ve sarım sayısıyla doğru orantılı ve halka yarıçapı ile ters orantılıdır. Bu deneyde tellerden ve bobinden DC akım geçirilerek manyetik alan ölçümleri yapılır ve kuramsal değerlerle karşılaştırılır.

Not: Bu ürün içinde yer alan manyetik alan ölçüm cihazını heryerde kullanabilirsiniz.!..


Sonraki Ürün: Yay ve salınım deneyleri....
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom