Click for English.

MK-611 Dalga Leğeni Deneyleri

Serbest Düşme Deneyleri

Serbest Düşme Deneyleri

Sarkaç Deneyleri

Dalga leğeni ile yansıma, kırılma, girişim deneyleri

Yapılabilecek deneyler :

  • Noktasal ve düzlemsel dalgalar
  • Dalgalarda yansıma
  • Dalgalarda kırınım, sığ ve derin dalgaboyları
  • Dalgalarda girişim, yarıklardan gfeçişler

Standart Malzemeler
1 adet dalga leğeni, 1 adet mikroişlemcili güç kaynağı, düzlemsel, noktasal ve çift noktasal dalga oluşturma aparatı, 1 ışık kaynağı, bağlantı kabloları.

NOT: Bu deney motor devrinin elle ayarlanabildiği ve stroboskop modülü içeren model ile ve mikroişlemci kontrollü LED içeren model ile yapılabilir. İstenirse bunların her ikisi de birlikte imal edilebilmektedir.

Açıklamalar
Durgun su yüzeyi, su molekülleriyle oluşmuş gergin bir tabaka gibidir. Su dalgaları bu tabakada oluşturulan şekil değişikliğinin ya da hareket enerjisinin ortam boyunca yayılmasıyla sadece su yüzeyinde oluşur. Bu nedenle su dalgalarına su yüzeyinde yayıldıkları ve derinliklere inmedikleri için yüzey dalgaları da denmektedir. Bu nedenle fırtınalı bir denizde, deniz yüzeyindeki gemiler fırtınadan etkilenirken denizaltılar etkilenmez. Su dalgaları hareket ederken su yüzeyi civarındaki su molekülleri, dairesel harekete benzer biçimde hareket eder ve enerji aktarımı yoluyla dalganın hareketini sağlarlar.  Dalgalar incelenirken dalga boyu (λ), frekans (f), periyot (T), dalganın hızı (V), ve genlik gibi fiziksel tanımlamalar kullanılır.

  • Periyot: Bir tam dalganın oluşması için geçen süre olup birimi saniye’ dir. Dalgaların periyodu, sadece kaynağa bağlıdır.
  • Frekans: Dalga kaynağının 1 sn’de oluşturduğu dalga sayısı olup birimi s–1 veya Hz’dir
  • Dalga boyu: Bir dalganın bir periyotluk zamanda aldığı yol olup birimi cm’dirDalga boyu, ardışık iki tepe arası ya da ardışık iki çukur arası uzaklık olarak ölçülebilir.

Dalgalar eşit zaman aralıkları ile elde edildiğinde periyodik dalga olarak adlandırılırlar. Periyodik olarak hareket eden bir dalgada, ardışık bir tepe ile bir çukur arası uzaklık λ/2 ye eşittir. Dalga hızı dnın birim zamandaki yer değiştirmesi olup V=λT bağıntısından bulunabilir.

Doğrusal ve Dairesel Atmalar
Su yüzeyindeki dalgalar, doğrusal veya dairesel olarak oluşturulabilir. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga leğenindeki doğrusal dalgalar, daima dalga tepesine dik doğrultuda yayılır. Dairesel dalgalar ise şeklini bozmadan devamlı genişleyen halkalar şeklinde yayılır. Su yüzeyindeki dalgaların yayılma hızı, suyun derinliğine bağlıdır. Derinlik arttıkça hız artar fakat derinlik azaldıkça hız azalır. Su derinliği dalga boyuna göre az ise dalganın yayıma hızı derinlik ile doğru orantılıdır.

Yansıma, bir yüzeye çarpan dalgaların geldiği ortama belli bir açıyla geri dönmesidir. Dalga leğeninde oluşturulan dalgaların önüne düz ya da küresel engel konulursa, dalgalar ile engelin biçimine göre, yansımalar gerçekleşir. Yansıma boyunca, dalga boyu, frekans, periyot ve yayılma hızı değişmez.

Ortamları birbirinden ayıran ara kesite gelen dalgaların doğrultu değiştirmesi olayına kırılma denir. Su dalgaları derin ortamdan sığ ortama, ya da sığ ortamdan derin ortama geçerken, dalga boyları ve hızları değişir. Derin ortamda, hız ve dalga boyu büyük, kırıcılık küçüktür. Sığ ortamda, hız ve dalga boyu küçük, kırıcılık büyüktür.

Su dalgalarının dar bir aralıktan geçerken, sanki aralığın içindeki bir nokta kaynaktan çıkıyormuş gibi eğriselleşerek dairesel dalga biçiminde yayılmasına kırınım denir.


Sonraki Ürün: Yeni deney
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom