Click for English.

MK-701 Hava Masası Deney Seti

 

Deney Panosu

 

Deney Panosu

ÖNEMLİ YENİLİK: Ark üretecimiz tabana serilen standart alüminyum folyo üzerindeki normal kağıda ve termal kağıda iki diskle birbirinden bağımsız iz basabilmektedir. Üstüste 2 kağıda aynı anda izler basılabilmektedir. Pahalı olan iletken karbon gereksinimi tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Yapılabilecek deneyler :

  • İki boyutlu uzayda elastik, inelastik çarpışmalar
  • Momentumun ve enerjinin korunumu
  • Eğik düzlem, eğik atış, Newton yasası deneyleri
  • Yaylarla salınım deneyleri

Ürün Özellikleri:

Bu deney setinde sessiz kompresör tarafından üretilen hava ile çalışan hava diskleriyle 2 boyutlu çarpışmaları, momentumun ve enerjinin korunumu, eğik düzlemde eğik atışlar, yay salınımları, ve dairesel hareket (yeni) problemleri incelenebilmektedir. Değişik ağırlıklarda kullanılabilen hava disklerinin altında bulunan özel aparat ve ark üreteci ile kağıda noktasal izler çıkarılabilmektedir. Deneyden sonra bu izler incelenerek açılar, hızlar ölçülebilmekte ve 2 boyutda en az 20 değişik momentum ve enerji korunumu deneyi yapılabilmektedir. Disklere bağlanabilen yaylarla da değişik yay salınımı deneyleri yapılabilmektedir.

 


Sonraki Ürün: Temel Ölçüm ve Hata...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom