Click for English.

MK - 431 Eğik ve Yatay Atış Deneyleri

 

Serbest Düşme Deneyleri

Eğik ve yatay atış deneyleri ile potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünün incelenmesi

Yapılabilecek deneyler :

  • Eğik atış deneyleri deneyleri
  • Yatay atış deneyleri,
  • Potansiyel enerjinin tamamen kinetik enerjiye dönüşümü

Standart Malzemeler
1 adet açısı ayarlanabilir atış tabancası aparatı, 1 adet bilya düşme düzlemi,
karbon kağıt, beyaz kağıt, 1 adet metre, 1 adet kronometre, 2 adet bilya

Açıklamalar
Kütlesi m olan bir cisim sabit bir yerçekimi alanında hareket ediyorsa, bu hareket bir düzlem içerisindedir.  Yerçekimi ivmesi düşey yönde is bu cismin x ve y doğrultusundaki hareket denklemleri  (y0=0 alınarak):

x hızı Vx(t)=V0Cos(a) ve x yolu değişimi x(t)=V0Cos(a)t

y hızı Vy(t)=V0Sin(a)-gt ve y yolu değişimi y(t)=V0Sin(a)t-1/2gt2

olarak verilir.  Burada V0 ilk hız olup a ise fırlatma açısıdır. Bu denklemler kullanılarak maksimum yükseklik: h ve maksimum menzil: s

h=V02Sin2(a)/2g ve s=V02Sin(2a)/g elde edilebilir.  Bilya tam tepe noktasında iken Vy=0 olduğundan t=V0Sin(a)/g elde edilebilir. Uçuş zamanı ölçülerek ilk hız bu denklemden hesaplanabilir.

Mikroişlemcili-LCD display’li otomatik hız ölçme ve/veya uçuş zamanı ölçümleri

.


Sonraki Ürün: Sarkaç deneyleri
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom