Click for English.

EE - 109 İndüktans Deneyleri

 

Solenoid (Manyetik) İndüksiyon ve Faraday Yasası Deneyleri

Solenoid (Manyetik) İndüksiyon ve Faraday Yasası Deneyleri

Bobinlerde indüktansın hesabı ve ölçülmesi, demir nüvenin indüktansa etkisi

Yapılabilecek deneyler:

  • Bir bobine ait özindüksiyon katsayısının bulunması,
  • Demir nüveli bobinin özindüksiyon katsayısının ölçülmesi

Standart Malzemeler
DC güç kaynağı, ampermetre, voltmetre, 12ohm direnç, 2 adet bobin, 1 adet içine demir nüve girebilen bobin, fonksiyon üreteci, bağlantı kabloları.  Bobinlerin çapları 20 mm uzunlukları 14 cm’dir...

Açıklamalar
İndüksiyonlu bir devrenin doğru ve alternatif akıma karşı davranışı aynı değildir. Alternatif akıma karsı dogru akıma olduğundan daha büyük direnç gösterir. Böyle bir devrenin alternatif akıma karsı gösterdigi dirence zahiri direnç (Z) veya empedans denir. Uçlarına alternatif gerilim uygulanan indüktörlü bir devre yandaki şekil’de verilmiştir. Böyle bir devrede herhangi bir anda devrenin uçları arasındaki VAC potansiyel farkı: VAC=VAB+VBC  olup ayrıca VAC=L dI/dt + R I olarak verilir. Burada R, devrenin direnci, I akım siddeti, dI/dt akımın değişim hızı, L özindüksiyon katsayısı veya indüktanstır. Ohm büyüklügünde boyutu olan wL’ye reaktans denir ve XL ile gösterilir. Burada w=2πf açısal frekans f ise alternatif akımın frekansıdır. İndüktanslı bir devrede, indüktörün uçlarındaki potansiyel farkı devredeki akıma nazaran 90o ileridedir, direncin uçlarındaki gerilim ise akım ile aynı fazdadır. Buna göre direncin ve indüktörün uçları arasındaki potansiyel farkları arasında 90o’lik faz farkı olur. VL indüktörün gerilimi, VR direncin gerilimi ise bunların vektörel toplamı kullanılarak Z2=I L2w2 + R2 elde edilir. Buradan da indüktans L2=1/w2 (Z2- R2) denkleminden elde edilebilir. Eğer R multimetre ile ölçülür ve Z akım-gerilim grafiğinden bulunursa L hesaplanabilir. Not etmek gerekir ki bir bobinin self indüktansı L0=m0 A N2/L ile verilir.  Burada N sarım sayısı, A kesit alanı, L ise bobinin uzunluğu, m0 ise havanın manyetik geçirgenliği olup değeri 4πx10-7 H/m’dir.  Eğer bobin içine demir nüve sokulursa indüktansı L=mL0  olarak verilir.  Burada m demir nüvenin manyetik geçirgenliğidir.

Seri RL devrelerinin düşük frekansları geçirip yüksek frekansları filitreleme(low pass filter) özellikleri de fonksiyon üretecinden uygulanan giriş sinyalinin frekansı değiştirilip çıkış voltajı ölçülerek bulunabilir.Sonraki Ürün: Kondansatörde dolma boşalma...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom