Click for English.

EE - 701 Isı KapasitesiDeneyleri

 

Yerin Manyetik Alanını Hesaplama Deneyleri

Kalorimetre kabının ısı kapasitesi, kabın içine konulan alüminyum, pirinç, demir ve bakır’ın ısı kapasiteleri, Dulong Petit yasasının ispatı...

Yapılabilecek deneyler :

  • Kalorimetre kabı ve sıcak su ile ısı kapasitesi ölçümleri
  • Alüminyum, pirinç, demir ve bakır’ın ısı kapasiteleri, Dulong Petit Yasası

Standart Malzemeler
Kalorimetre kabı ve ısıtma devresi, pirinç,  aliminyum, bakır ve demirden oluşan metal cisimler seti, 3000 ml’lik su kabı,  buton yakıcı ve kartuj, aneroid barometre,  dijital kronometre, dijital ve civalı termometre, dijital terazi,  misina,  üç ayak ve üçgen tutucu, cam beherler.

Açıklamalar
Laboratuvar sıcaklığındaki başlangıç sıcaklığı (T1) olan kalorimetre kabına su ısıtıcısıyla yaklaşık 50C derece sıcaklığına çıkarılan ve kütlesi gram cinsinden ms olan sıcak su (kabı yarıya kadar dolduracak şekilde) dökülür ve su karıştırılarak  suyun sıcaklığı termometre ile okuyarak sıcaklık artışını zamana göre (mesela her 1 dk için) çizilir. Bu grafikten başlangıç sıcaklığı (T1) ve karışım (kap+su) sıcaklığı (Tk) bulunur. Kalorimetrenin ısı kapasitesi Ck= (ms Csu)(Ts- Tk)/(Tk- T) formülünden bulunur. Kalorimetre içinde alınan ve verilen ısıların toplamı sıfırdır yani bir kalorimetre kabında T1  sıcaklığında ms gram su varken, T2 sıcaklığında, özgül ısısı C olan m gramlık bir cisim konursa ısı alışverişi sonunda bütün cisimler aynı sıcaklığına ulaşır. Dışarıdan alınan toplam ısı 0 olduğundan

                                  Q=mcdT=(msCsu+Ck) (Tk- T1)+ mC(T100- Tk)=0

Burada Tk karışım (kap+su) sıcaklığı, Csu=4.187J/gK, T100 metalle birlikte suyun kaynama sıcaklığı olup yaklaşık değeri 100C derece olarak alınabilir (Alüminyum:99.30C, pirinç: 99.80C).    Buradan metalin ısı kapasitesi Ck= (ms Csu+Ck)/m(Tk- T1)/(T100- Tk) formülünden hesaplanabilir.

Not: Bu deney setinde kalorimetre kabının ısıtıcı cihazı kendi üretimimizdir...


Sonraki Ürün: Wheatstone deneyleri...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom