Click for English.

MK-509 Young Modülü, Stres, Gerilme, Uzama, Yük Hücresi Deneyleri

 

Deney Panosu

 

Deney Panosu

Deney Panosu

Deney Panosu

 

Deney Panosu

Deney Panosu

 

Yapılabilecek deneyler :

  • Çok düşük ağırlıkların veya sıkıştırmaların ölçülmesi
  • 0-20Newton arasında istenilen değerde çekme kuvveti oluşturma
  • 0-20Newton arasında sıkıştırma kuvveti oluşturma
  • Malzeme çekme gerilmesi deneyleri
  • Değişik tellerde Young Modülü hesaplama
  • Malzemelerde Stress-Gerilme Grafikleri
  • Bilgisayara RS232 ile bağlanarak gerilme grafiğinin deney esnasında çizilmesi
  • Kopma kuvveti ve kopma gerilmesinin tesbiti

Teknik Özellikler

Güç                                            : AC 110-220V 50,60HZ
Sensör                                        : Yük hücresi (loadcell)
Kapasite                                     : 2kg,50kg (İtme veya çekme, seçenekli)
Birim seçeneği                             : kg, N
Ekran                                          : LCD display
Duyarlılık&hassasiyet                   : 1/10,000 & ±1%
Bilgisayar bağlantısı                      : RS232, USB
Maks yerdeğiştirme                      : 400mm standart
Test hızı                                      : 20-300mm/min (düğme ayarlı)
Ağırlık                                         : Yaklaşık15kg
Malzemeler                                  : 1set sıkıştırma kelepçesi, yazılım el kitabı, çalıştırma CD'si, kullanıcı el-kitabı

Açıklamalar

Malzemeye kuvvet uygulandığında, malzemede meydana gelen uzamalar elastik sınırlar içinde gerilmelerle orantılıdır. Buna “Hooke Kanunu” adı verilmektedir. Gerilme (σ): Birim alana etkiyen yük anlamına gelir σ=F/A olarak verilir. Burada F uygulanan kuvvet A ise kesit alanıdır. Elastisite modülü malzemeye ait karakteristik bir özelliktir. Elastisite Modülü (E): İki atom arasındaki bağ kuvveti olarak tanımlanmaktadır ve malzemenin dayanımının (mukavemetinin) ölçüsüdür. Elastisite modülü malzemeye ait karakteristik bir özelliktir. Elastisite modülü yükseldikçe, atomlar arası bağ kuvvetinin artar böylece mukavemet ve akma gerilmesi de artar. Birim uzama ile normal gerilme (çekme/basma gerilmesi) arasındaki doğrusal ilişki E=σ/ε olarak verilmektedir. Burada ε gerçek şekil değiştirmedir. Küçük kuvvet değerlerindeki uzama miktarı kuvvet ile doğru orantılıdır. Malzeme elastik davranış içinde iken kuvvet kaldırılınca uzama sıfırlanır. Bu karakter P noktasına kadar devam eder. Orantı limiti P den sonra lineer fonksiyonun eğimini değiştirir. Ancak elastik davranış devam eder. Elastik davranış E “Elastik Limiti” noktasında sona erer. E den sonra kalıcı olan plastik deformasyonlar başlar. Kuvvet azaltıldığında lineer fonksiyona paralel bir yol izler. Ancak kuvvetin sıfır olduğu yerde deformasyon artık sıfır olmaz, belirli bir plastik deformasyon kalır. Malzeme yüklenmeye devam edilirse Y noktasında akar. Akma noktasında kuvvet aynı iken büyük miktarda plastik deformasyon oluşur. Akan malzeme çalışma sertleşmesine uğrar ve daha dayanıklı hale gelerek daha fazla kuvvet alabilir hale gelir. Eğer gerilme devam ettirilirse malzeme U civarında uzar ve nihayet K noktasında kopar.

BİLGİSAYAR BAĞLANTISI: Bu deney seti RS232 veya USB bağlantısı ile bilgisayar'a bağlanarak yapılırsa bilgisayar ekranında grafik anında görüntülenir. Kullanıcı istediği anda programı başlatıp durdurabilir ve grafikleri silebilir. Ayrıca veri düğmesine basarak daha sonra kullanılmak üzere veri dosyası oluşturabilir. Verilerin maksimum ve minimum değerleri ekrandan ayarlanarak grafik yüksekliği ve y-ekseni değerleri değiştirilebilir.


Sonraki Ürün: ...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom