Click for English.

EE - 109 Wheatstone Köprüsü Deneyleri

 

Solenoid (Manyetik) İndüksiyon ve Faraday Yasası Deneyleri

Solenoid (Manyetik) İndüksiyon ve Faraday Yasası Deneyleri

Wheatstone köprüsü ile ince tellerin dirençlerinin hesabı. Köprü üzerinde potansiyel farkı sıfırlanarak bilinmeyen direncin hesaplanması....

Yapılabilecek deneyler:

  • Wheatstone köprüsünü kullanarak bilinmeyen direnç değerlerinin hesaplanması,
  • Tellerin direncinin telin çapıyla değişiminin incelenmesi

Standart Malzemeler
Köprü direnç masası, DC güç kaynağı, değişik değerlerde sabit dirençler (0.4 ve 47ohm), multimetre, bağlantı kabloları, 95 cm boyunda ve çapları 0.2, 0.4, 0.6 mm Cr-Ni tel, 0.6 mm pirinç tel, 0.6 mm bronz tel.

Açıklamalar
Wheatstone köprüsünde değeri bilinen direnç: R olup, değeri ölçülecek direnç ince tellerden oluşmaktadır.  Direnci ölçülecek ve bir platforma bağlı 5 adet tel vardır.  Bunlar 0.2,0.4,0.6 mm çapında Cr-Ni ve 0.6 mm çapında pirinç ve bronz tellerdir. Ayrıca sürgülü reosta görevi gören 0.4 mm Cr-Ni tel de başka bir platforma bağlanmıştır. Boyu 1 m olan bu telin sağındaki ve solundaki uzunluklar: L1, L2 olup bunlar da R1, R2 dirençlerine karşı gelmektedir.  Bu uzunluklar platform üzerindeki cetvelden ve direnç değerleri ise soket bağlantılarından ölçülebilmektedir. Uzun bir telin direnci R=ro L/A olup ro telin özdirenci, L uzunluğu ve A ise kesit alanıdır. Köprü bağlantısı yapıldıktan sonra köprünün ortasına bağlanan multimetreden akım geçmeyinceye kadar sürgülü reosta hareket ettirilir.  Akım sıfırlanınca sadece L1, L2 ölçülerek ve değeri bilinen R kullanılarak ölçülmek istenen telin direnci Rx hesaplanır. Rx=RL1/L2


Sonraki Ürün: Manyetik indüksiyon deney...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom