Click for English.

EE - 601 Yerin Manyetik Alanı Deneyleri

 

Yerin Manyetik Alanını Hesaplama Deneyleri.

 

 

Yerin Manyetik Alanını Hesaplama Deneyleri

Yerin manyetik alanını Helmholtz bobin çifti ile hesaplama. Tarafımızdan üretilen ve heryerde kullanılabilen mikroişlemcili Gauss metre ve Hall probuyla hassas manyetik alan ölçümleri...

Yapılabilecek deneyler :

  • Helmholtz bobin çiftinin manyetik akısını ölçmek ve kalibrasyon
  • Yerin manyetik alanının paralel ve dikey bileşenini ölçmek

Standart Malzemeler
1 adet Helmholtz bobin çifti, ayarlanabilir DC güç kaynağı, reoasta, dijital (kendi imalatımız) teslametre, Hall probu, multimetre, pusula, destek çubuğu

Açıklamalar
Dünya merkezindeki mağma tabakasının dönmesine bağlı olarak küre şeklinde bir mıknatıs gibi düşünülebilir. Dünya'nın manyetik alanı, merkezinde yer alan bir dipolün oluşturduğu manyetik alana benzer. Bu varsayılan dipolün ekseni, dünyanın dönme ekseniyle  11.5o   derecelik bir açı yapar (manyetik sapma açısı) ve bu varsayılan dipolün magnetik dipol momenti m=8.0x1022 J/T olarak verilir. Böyle bir açının olması coğrafik kuzey- güney kutuplarının, manyetik kuzey-güney kutuplarından farklı noktalarda olması demektir. Dünya'nın manyetik alanı vektörel bir büyüklük olduğundan şiddetinin yanısıra yönünün de belirlenmesi gerekir. Genellikle bu vektörün bileşenleri olan manyetik sapma açısı, manyetik alanının yatay bileşeni ve düşey bileşeni ölçülür ve bu üç bileşenden yerin manyetik alanı vektörel olarak hesaplanabilir. Yerin manyetik alanını ölçmek için Helmholtz bobinleri kullanılır.  Bunlar en az 1 mm çapındaki bakır telden oluşmuş yarıçapı 20-30 cm arasında değişen ve karşılıklı olarak yerleştirilen 2 bobinden oluşur. Bu bobinlerden geçen akımın yönüne göre oluşan manyetik alanda bir pusula yardımıyla ölçümler yapılarak  yerin manyetik alanı hesaplanabilir. helmholtz bobinindeki manyetik alan: B=0.715 m0 n I /R olarak verilir. Burada m0 manyetik geçirgenlik, n sarım sayısı, I akım ve R bobin yarıçapıdır. Bobin çiftine akım verilerek manyetik alan ölçülür ve B=kI olarak kalibrasyon katsayısı bulunur. Bundan da pusula kullanılarak düşük akımlar için yerin manyetik alanı bulunur.

Not: Bu ürün için aldığınız manyetik alan ölçüm cihazını heryerde kullanabilirsiniz...


Sonraki Ürün: Biot Savart deneyleri...
Back      Next

Deney föyleri ve öğretmen eğitimleri ücretsiz olup 2 yıl boyunca teknik servis sağlanmaktadır.
Ayrıca birden fazla deney seti alımında ek indirim sağlanmaktadır.

bottom